เกี่ยวกับเรา

About Us

 บริษัท ซีอาร์เค โซลูชั่น จำกัด  เป็นหนึ่งในผู้นำระดับประเทศ ที่รับพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการ ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญด้วยความเข้าใจและประสบการณ์ที่ยาวนาน  ตั้งขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายในการประยุกต์เทคโนโลยีเป็นรับพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์และความสามารถ มีความรับผิดชอบ ส่งงานตามกำหนดเวลา   ทำให้เป็นที่ยอมรับทั้งลูกค้าทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ให้ ทีมงาน ซีอาร์เค โซลูชั่น พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการขององค์การ ดังนี้

 • ระบบ ERP
 • ระบบ MRP
 • ระบบซื้อ  Purchase
 • ระบบขาย Sale
 • ระบบสินค้าคง Inventory
 • ระบบคลัง Stock
 • ระบบบัญชี  Account
 • ระบบควบคุมการผลิต MRP
 • ระบบเงินเดือน Payroll
 • ระบบประเมินพนักงาน
 • ระบบบริหารจัดการห้องเย็น
 • ระบบจัดซื้อ
 • ระบบขาย
 • ระบบสต๊อก
 • ระบบบัญชี
 • ระบบควบคุมการผลิต

            ทีมงาน ซีอาร์เค โซลูชั่น สามารถออกแบบโปรแกรมต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการใช้งาน ทันสมัย สวยงาม สำหรับ ผู้ใช้งานหลายหลายประเภท และ ยังพัฒนาโปรแกรมให้ใช้งานได้ในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น Web Application, Windows Application, Android, ฯลฯ โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาที่หลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร เช่น PHP, ASP.NET, C#, C++, Qt, Java

            สำหรับ Web Application     มีการศึกษาและพัฒนาการออกแบบให้ ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทิ่เกิดขึ้น เช่น การออกแบบใช้งานได้ในหลาย ๆ อุปกรณ์
( Responsive Design ) เพื่อให้ใช้งานได้ทั้ง Desktop, Notebook, Tablet และ Smart Phone

             CRK Solution  หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนในการพัฒนาธุรกิจของคุณ ให้ก้าวหน้าทันสมัยด้วยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพดี่เยี่ยม ในราคาประหยัด เพียงแต่คุณมีความต้องการ และมี Scope งานที่ชัดเจนมา ทางเราสามารถพัฒนา โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ใช้งานง่าย ทันสมัย และตรงกับความต้องการของคุณ ได้อย่างแน่นอน
และที่สำคัญ ราคาประหยัดจริงๆ

สนใจลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

 CRK Solution Co.,Ltd.

ข่าวสารจากเรา

Latest News

Kloud SME

ยกระดับความปลอดภัยของการใช้งาน ด้วย SSL ทางทีมงาน Kloud SMC และ Kloud ACC ได้ปรับปรุง Server ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ด้วยการเพิ่ม SSL ให้สามารถทำงาน ผ่านทาง https

THAI TINPLATE

ขอขอบคุณ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด  ที่ให้โอกาสได้เข้านำเสนอผลงานของ CRK Solution ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณา เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด ต่อไป ทีมงาน ซีอาร์เค โซลูชั่น

Mahidol University International Demonstration School

ขอขอบคุณ Mahidol University International Demonstration School  ที่ให้โอกาสได้เข้านำเสนอผลงานของ CRK Solution ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณา เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับ Mahidol University International Demonstration School ทีมงาน ซีอาร์เค โซลูชั่น