บริษัท ซีอาร์เค โซลูชั่น จำกัด ให้บริการเขียนโปรแกรม ระบบขาย  ระบบจัดซื้อ ระบบสต๊อก
ในราคาเริ่มต้นเพียง 89,000 บาท ( ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Customizable : สามารถแก้ไขเพิ่มเติมให้ทำงานตามต้องการ เพื่อให้ใข้งานโปรแกรมได้สอดคล้องกับนโยบายการทำงานของแต่ละองค์กร จะเพิ่มฟีเจอร์ที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานลง หรือ กำหนดสูตรคำนวณต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานของคุณเอง ก็ สามารถปรับแต่งได้

 

ฟีเจอร์พื้นฐานประกอบด้วย

  • ใบเสนอราคา : Quoation
  • ใบสั่งขาย : Sales Order
  • ใบส่งสินค้า : Delivery Order
  • ใบแจ้งหนี้ : Invoice
  • ใบกำกับภาษี : Tax Invoice
  • ใบลดหนี้ : Credit Note
  • ใบเสร็จรับเงิน : Receipt
  • ใบขอซื้อ : Purchase Requisition
  • ใบสั่งซื้อ : Purchase Order
  • ใบรับสินค้า : Goods Receive Note
  • ชำระเงิน : Payment
  • ทะเบียนสินค้า และ บริการ : Product / Service
  • ทะเบียนลูกค้า : Customer
  • ทะเบียนผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการ : Supplier
  • รายงานสินค้าคงเหลือ : Stock Available
  • รายงานความเคลื่อนไหวสินค้า : Stock Transaction
  • รายงานแสดงรายการสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  • รองรับระบบบาร์โค๊ด
  • รองรับการขาย ทั้ง สินค้า และ บริการ
  • รองราคาขายหลายรูปแบบ เช่น ราคาปลีก ราคาส่ง
  • รองรับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้ง แยกนอก และ รวมใน
  • สามารถสำเนาข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ เช่น สำเนาจากใบเสนอราคา มาเป็น ใบส่งสินค้า
  • พิมพ์เอกสารออกเป็น PDF เพื่อส่ง e-mail หาลูกค้าได้
  • ดูรายงานประวัติการขายในแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ประวัติการขายตามลูกค้า, ประวัติการขายตามประเภทสินค้า
  • ตัดสต๊อกอัตโนมัติ
  • คำนวนต้นทุนสินค้าแบบ FIFO

สามารถพัฒนาเพิ่มเติมเข้ากับระบบอื่นได้ ( มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )

  • บันทึกเข้าระบบบัญชี  เมื่อ ใช้งานระบบบัญชี ของ ซีอาร์เค โซลูชั่น
  • ส่งออกข้อมูลเป็น Excel, Text File หรืออื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
  • นำเข้าข้อมูลจาก Excel, Text File หรืออื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
  • เชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

รายละเอียดด้านเทคนิค

  • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
  • เป็น Web Base Application
  • รองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ทั้ง Desktop, Notebook, Tablet และ Smart Phone

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Mobile : 086-564-0541, 02-1620886

E-Mail : info@crksolution.com

Line : rung.crk


หัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ

  • ระบบบัญชี
  • ระบบเงินเดือน
  • ระบบควบคุมการผลิต
  • ERP