บริษัท ซีอาร์เค โซลูชั่น จำกัด ให้บริการเขียนโปรแกรม ระบบขาย  ระบบจัดซื้อ ระบบสต๊อก
ในราคาเริ่มต้นเพียง 89,000 บาท ( ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Customizable : สามารถแก้ไขเพิ่มเติมให้ทำงานตามต้องการ เพื่อให้ใข้งานโปรแกรมได้สอดคล้องกับนโยบายการทำงานของแต่ละองค์กร จะเพิ่มฟีเจอร์ที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานลง หรือ กำหนดสูตรคำนวณต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานของคุณเอง ก็ สามารถปรับแต่งได้

 

ฟีเจอร์พื้นฐานประกอบด้วย

 • ใบเสนอราคา : Quoation
 • ใบสั่งขาย : Sales Order
 • ใบส่งสินค้า : Delivery Order
 • ใบแจ้งหนี้ : Invoice
 • ใบกำกับภาษี : Tax Invoice
 • ใบลดหนี้ : Credit Note
 • ใบเสร็จรับเงิน : Receipt
 • ใบขอซื้อ : Purchase Requisition
 • ใบสั่งซื้อ : Purchase Order
 • ใบรับสินค้า : Goods Receive Note
 • ชำระเงิน : Payment
 • ทะเบียนสินค้า และ บริการ : Product / Service
 • ทะเบียนลูกค้า : Customer
 • ทะเบียนผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการ : Supplier
 • รายงานสินค้าคงเหลือ : Stock Available
 • รายงานความเคลื่อนไหวสินค้า : Stock Transaction
 • รายงานแสดงรายการสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 • รองรับระบบบาร์โค๊ด
 • รองรับการขาย ทั้ง สินค้า และ บริการ
 • รองราคาขายหลายรูปแบบ เช่น ราคาปลีก ราคาส่ง
 • รองรับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้ง แยกนอก และ รวมใน
 • สามารถสำเนาข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ เช่น สำเนาจากใบเสนอราคา มาเป็น ใบส่งสินค้า
 • พิมพ์เอกสารออกเป็น PDF เพื่อส่ง e-mail หาลูกค้าได้
 • ดูรายงานประวัติการขายในแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ประวัติการขายตามลูกค้า, ประวัติการขายตามประเภทสินค้า
 • ตัดสต๊อกอัตโนมัติ
 • คำนวนต้นทุนสินค้าแบบ FIFO

สามารถพัฒนาเพิ่มเติมเข้ากับระบบอื่นได้ ( มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )

 • บันทึกเข้าระบบบัญชี  เมื่อ ใช้งานระบบบัญชี ของ ซีอาร์เค โซลูชั่น
 • ส่งออกข้อมูลเป็น Excel, Text File หรืออื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • นำเข้าข้อมูลจาก Excel, Text File หรืออื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • เชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

รายละเอียดด้านเทคนิค

 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
 • เป็น Web Base Application
 • รองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ทั้ง Desktop, Notebook, Tablet และ Smart Phone

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Mobile : 086-564-0541, 02-1620886

E-Mail : info@crksolution.com

Line : rung.crk


หัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ

 • ระบบบัญชี
 • ระบบเงินเดือน
 • ระบบควบคุมการผลิต
 • ERP