รับเขียนเขียนโปรแกรม ในราคาประหยัด ราคาเริ่มต้นเพียง 7,000* บาท

บริษัท ซีอาร์เค โซลูชั่น จำกัด มีส่วนร่วมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับ ภาคธุรกิจต่าง ๆ มาเป็นเวลานาน และมีความเข้าใจในปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ จึงมีโครงการ Economy Application ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้กับ ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ให้สามารถฝ่าวิกฤติครั้งนี้ ไปด้วยกัน

Template / Theme for Economy Application

ไม่ต้องจ่าย

ค่าบริการรายปี

ไม่จำกัด

ปริมาณข้อมูล

ผู้ใช้งาน

100 Users

เริ่มต้นเพียง

7,000 บาท


เงื่อนไขการเขียนโปรแกรมแบบ Economy Application

 1. ใช้งานภายในองค์กร เท่านั้น ( ผ่านทาง Local Area Network / LAN หรือ WiFi )
 2. เน้นการจัดเก็บข้อมูล และ การประมวลผล เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ สต๊อกสินค้า
 3. จำนวนผู้ใช้งาน ไม่เกิน 100 คน
 4. ไม่จำกัดปริมาณข้อมูล**
 5. ใช้ Template/Theme ตามที่ผู้พัฒนาโปรแกรม เป็นผู้กำหนด เท่านั้น
 6. โปรแกรมติดตั้งในเครื่องลูกค้า ทั้งแบบ Standalone ใช้งานคนเดียว
  หรือ ติดตั้งส่วนกลาง เรียกว่า Server ได้
  (สามารถติดตั้งบนเครื่อง PC ธรรมดา หรือ Notebook ได้)
 7. พัฒนาเป็น Web Application (ใช้งานผ่าน Web Browser เช่น Chrome, Edge, Firefox)
 8. Source Code เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ซีอาร์เค โซลูชั่น เท่านั้น
 9. ไม่เสียค่าบริการรายปี
 10. การติดตั้งโปรแกรม ทำผ่านทาง Remote เท่านั้น ( โดยใช้โปรแกรม Any Desk )

หมายเหตุ

* ราคาเริ่มต้น 7,000 บาท ประกอบด้วย

 1. หน้าจอ เข้าใช้งาน / Log In
 2. หน้าจอ จัดการผู้ใช้งาน / User Management
 3. หน้าจอ ป้อนข้อมูล 1 หน้า
 4. หน้าจอ สืบค้นข้อมูล 1 หน้า
 5. หน้าจอ ตั้งค่าตัวเลือกต่าง ๆ

** ไม่จำกัดปริมาณข้อมูล

ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ hard disk ของเครื่องลูกค้าที่ตั้งเป็น Server

** ไม่มีค่าบริการรายปี

ลูกค้าไม่ต้องเสียค่า Maintenance รายปี หากต้องการใช้บริการเพิ่มเติม จะคิดค่าบริการเป็นรายครั้ง

** การให้บริการ On-Site

 • ในกรุงเทพฯ ครั้งละ 3,000 บาท
 • ต่างจังหวัด ครั้งละ 5,000 บาท + ค่าเดินทางตามระยะทาง

บริการเสริม

การใช้งานผ่าน Internet

หากลูกค้าต้องการใช้งานโปรแกรม ผ่านทาง Internet สามารถติดตั้งบน Host ของลูกค้าได้ โดย Host จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ทางผู้พัฒนากำหนด หรือ ใช้ Host ที่ผู้พัฒนาจัดเตรียมไว้ให้

อัตราค่าบริการ

 • ติดตั้งใน Host ของลูกค้า ค่าบริการ 3,000 บาท
 • ติดตั้งใน Host ที่ผู้พัฒนาจัดเตรียมให้ คิดค่าบริการรายปี ตามปริมาณข้อมูล

การจัดทำเป็น Mobile Application

สามารถพัฒนาเป็น App เพื่อใช้งานบนมือได้ ทั้ง Android และ iOS คิดค่าบริการตามปริมาณงาน