บริษัท ซีอาร์เค โซลูชั่น จำกัด ให้บริการเขียนโปรแกรมระบบเงินเดือน ในราคาเริ่มต้นเพียง 89,000 บาท ( ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

*** สามารถเขียนโปรแกรมปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจคุณได้ ***

ประกอบด้วย

 • ทะเบียนพนักงาน : Employee
 • ประเภทพนักงาน : Employee Type
 • ปฏิทินวันหยุด : Holiday List
 • บันทึกการลา : Leave Record
 • บันทึกเวลาการทำงาน : Time Attendant

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 • นำเข้าข้อมูลบันทึกเวลาการทำงาน จากเครื่องบันทึกเวลาได้
 • คำนวณ ขาด ลา มาสาย ให้อัตโนมัติ
 • พิมพ์สลิปเงินเดือน
 • ดูรายงานประวัติการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ย้อนหลังได้

สามารถพัฒนาเพิ่มเติมเข้ากับระบบอื่นได้ ( มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )

 • บันทึกเข้าระบบบัญชี  เมื่อ ใช้งานระบบบัญชี ของ ซีอาร์เค โซลูชั่น
 • ส่งออกข้อมูลเป็น Excel, Text File หรืออื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • นำเข้าข้อมูลจาก Excel, Text File หรืออื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • เชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

รายละเอียดด้านเทคนิค

 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
 • เป็น Web Base Application
 • รองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ทั้ง Desktop, Notebook, Tablet และ Smart Phone

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Mobile : 086-564-0541, 02-1620886

E-Mail : info@crksolution.com

Line : rung.crk


หัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ