บริษัท ซีอาร์เค โซลูชั่น จำกัด ให้บริการเขียนโปรแกรมระบบจัดซื้อ ในราคาเริ่มต้นเพียง 89,000 บาท ( ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

*** สามารถเขียนโปรแกรมปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจคุณได้ ***

ประกอบด้วย

 • ใบขอซื้อ : Purchase Requisition
 • ใบสั่งซื้อ : Purchase Order
 • ใบรับสินค้า : Goods Receive Note
 • ชำระเงิน : Payment
 • ทะเบียนสินค้า และ บริการ : Product and Service
 • ทะเบียนผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการ : Supplier

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 • รองรับระบบบาร์โค๊ด
 • รองรับการซื้อ ทั้ง สินค้า และ บริการ
 • รองรับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้ง แยกนอก และ รวมใน
 • สามารถสำเนาข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ เช่น สำเนาจากใบสั่งซื้อ มาเป็น ใบรับสินค้า
 • พิมพ์เอกสารออกเป็น PDF เพื่อส่ง e-mail หาผู้จำหน่ายได้
 • ดูรายงานประวัติการซื้อในแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ประวัติการซื้อตามผู้จำหน่าย, ประวัติการซื้อตามประเภทสินค้า

สามารถพัฒนาเพิ่มเติมเข้ากับระบบอื่นได้ ( มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )

 • ปรับยอดสต๊อกอัตโนมัติ เมื่อ ใช้งานระบบสต๊อก ของ ซีอาร์เค โซลูชั่น
 • บันทึกเข้าระบบบัญชี  เมื่อ ใช้งานระบบบัญชี ของ ซีอาร์เค โซลูชั่น
 • ส่งออกข้อมูลเป็น Excel, Text File หรืออื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • นำเข้าข้อมูลจาก Excel, Text File หรืออื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • เชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

รายละเอียดด้านเทคนิค

 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
 • เป็น Web Base Application
 • รองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ทั้ง Desktop, Notebook, Tablet และ Smart Phone

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Mobile : 086-564-0541, 02-416-5033

E-Mail : info@crksolution.com

Line : rung.crk


หัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ