บริษัท ซีอาร์เค โซลูชั่น จำกัด ให้บริการเขียนโปรแกรมระบบขาย

ในราคาเริ่มต้นเพียง 89,000 บาท ( ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

*** สามารถเขียนโปรแกรมปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจคุณได้ ***

ประกอบด้วย

  • ใบเสนอราคา : Quoation
  • ใบสั่งขาย : Sales Order
  • ใบส่งสินค้า : Delivery Order
  • ใบแจ้งหนี้ : Invoice
  • ใบกำกับภาษี : Tax Invoice
  • ใบลดหนี้ : Credit Note
  • ใบเสร็จรับเงิน : Receipt
  • ทะเบียนสินค้า และ บริการ : Product / Service
  • ทะเบียนลูกค้า : Customer

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  • รองรับระบบบาร์โค๊ด
  • รองรับการขาย ทั้ง สินค้า และ บริการ
  • รองราคาขายหลายรูปแบบ เช่น ราคาปลีก ราคาส่ง
  • รองรับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้ง แยกนอก และ รวมใน
  • สามารถสำเนาข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ เช่น สำเนาจากใบเสนอราคา มาเป็น ใบส่งสินค้า
  • พิมพ์เอกสารออกเป็น PDF เพื่อส่ง e-mail หาลูกค้าได้
  • ดูรายงานประวัติการขายในแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ประวัติการขายตามลูกค้า, ประวัติการขายตามประเภทสินค้า

สามารถพัฒนาเพิ่มเติมเข้ากับระบบอื่นได้ ( มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )

  • ตัดสต๊อกอัตโนมัติ เมื่อ ใช้งานระบบสต๊อก ของ ซีอาร์เค โซลูชั่น
  • บันทึกเข้าระบบบัญชี  เมื่อ ใช้งานระบบบัญชี ของ ซีอาร์เค โซลูชั่น
  • ส่งออกข้อมูลเป็น Excel, Text File หรืออื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
  • นำเข้าข้อมูลจาก Excel, Text File หรืออื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
  • เชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

รายละเอียดด้านเทคนิค

  • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
  • เป็น Web Base Application
  • รองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ทั้ง Desktop, Notebook, Tablet และ Smart Phone

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Mobile : 086-564-0541, 02-1620886

E-Mail : info@crksolution.com

Line : rung.crk


หัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ