โปรแกรมประเมินราคางานพิมพ์

ขอบคุณโรงพิมพ์ย่านสุขุมวิท ให้ความไว้วางใจ ให้ทาง CRK Solution จัดทำโปรแกรมประเมินราคางานพิมพ์ และ จัดทำใบเสนอราคา

โปรแกรมประเมินราคางานพิมพ์ มีสูตรคำนวณซับซ้อน ให้ผู้ใช้งานสามารถรปรับค่าต่าง ๆ เพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่ถูกต้องแม่นยำ

เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ทาง CRK Solution มีความภาคภูมิ ที่สามารถสร้างโปรแกรมที่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ ต่อไป

CRK Solution Co., Ltd.