เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระเงินมัดจำ 40% เพื่อเริ่มงาน ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

รายละเอียดจะส่งให้ลูกค้าทางใบเสนอราคา

เมื่อชำระเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้ง หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที

บริษัท ซีอาร์เค โซลูชั่น จำกัด

Fax 02-4165033,34  Ext. 18

  • ทางบริษัทจะเริ่มงานให้เมื่อลูกค้า ชำระเงินมัดจำ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • หมายเหตุ : หากลูกค้าแจ้งยกเลิกการพัฒนาโปรแกรม บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินมัดจำ